رویدادها و اطلاعیه ها - آرشیو

اطلاعیه استخدام (شماره 5)

اطلاعیه استخدام (شماره 5)

بانک تجارت دانشجویان واجد شرایط، در رشته های حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی را استخدام می نماید. جزئیات اطلاعیه رو مشاهده نمایید.

ادامه مطلب
اطلاعیه استخدام (شماره 4)

اطلاعیه استخدام (شماره 4)

یک شرکت معتبر از بین دانشجویان واجد شرایط رشته مدیریت منابع انسانی و حسابداری استخدام می نماید. اطلاعات بیشتر را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

ادامه مطلب