رویداد تخصصی کارآفرینی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی چکاوک / آذر ۱۳۹۶