خدمات قابل ارائه


خدمات قابل ارائه:
در این بخش به صورت کلی خدمات مرکز کارآفرینی بیان و در بخش های بعدی به طور مشروح توضیح داده شده است

خدمات آموزشی و  ترویجی شامل:
تدوین و اجرای دوره های آموزشی ترویجی، مهارتی و تخصصی  در حوزه کارآفرینی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از جمله: خلاقیت و نوآوری، آشنایی با مدل های کسب و کار، راه اندازی کسب و کار الکترونیک، مدیریت نقدینگی و تصمیم گیری سرمایه گذاری و... به همراه اجرای برنامه های ترویجی با هدف آموزش و ترویج فرهنگ کارآفرینی از جمله: گردهمایی ها (جشنواره، نشست، همایش و ...)، مسابقه و بازی های تیمی، نمایشگاه، بازدیدهای علمی و...

خدمات پذیرش و ارزیابی شامل:
پذیرش و بررسی ایده و طرح های راه اندازی کسب و کار در یک فرآیند استاندارد و ساماندهی درخواست های استقرار طرح های برگزیده در مرکز

خدمات اشتغال و فرصت های شغلی شامل:
ارایه مشاوره شغلی، مشاوره تحصیلی (ادامه تحصیل در خارج و...)، اطلاع رسانی شغلی، طراحی مسیر شغلی متناسب با رشته های موجود در دانشگاه، تهیه و به روزرسانی فرصت های شغلی حوزه علوم انسانی، بازدید از محیط شرکت های متقاضی نیرو و....

خدمات پژوهش و مشاوره شامل:

هدایت دانشجویان برای آسیب شناسی و رفع تنگناهای حوزه ی کسب و کار و اشتغال در رشته های علوم انسانی و اجتماعی،  بررسی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در حوزه کارآفرینی و اشتغال، شناسایی نیازمندی های پژوهشی سازمان‌های فعال در حوزه ی کارآفرینی و اطلاع رسانی به جامعه ی دانشگاهی، ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه ی کسب و کار در رشته های علوم انسانی و اجتماعی و ارائه مشاوره های عمومی  به متقاضیان راه اندازی کسب و کار