فرآیند پذیرش

به منظور سهولت آَشنایی با فرآیند پذیرش تیم های کارآفرین در مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی و همچنین مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی دانشگاه، علاقمندان می توانند فلوچارت پذیرش را از این بخش دانلود نمایند:
فارسی                                                                                                          English