فرصت همکاری پژوهشی

از آنجا که کارآفرینی به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی تأثیرگذار در کارایی، استمرار و موفقیت برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت ها تلقی می‌گردد، به طور قطع می‌تواند به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و رفاه عمومی جوامع و کشورهای مختلف در نظر گرفته شود. از این رو اهتمام به عرصه پژوهش در این زمینه برای فهم درست مفاهیم آن حائز اهمیت بسیاری است.
در همین راستا مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی از علاقمندان به فعالیت های پژوهشی در زمینه کارآفرینی به ویژه مباحث مربوط به کارآفرینی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی دعوت به عمل می آورد.
علاقمندان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل Karafarini.Allameh@gmail.com ارسال نموده و یا با شماره تماس 02148392651 تماس حاصل نمایند.