فرم های پذیرش

مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه علامه طباطبائی جهت بهبود روند ارائه خدمات به متقاضیان محترم استقرار در مراکز نوآوری درون دانشکده ای و صرفه جویی در زمان، فرم های لازم جهت دریافت اطلاعات اولیه و پذیرش را بر روی این صفحه از سامانه قرار داده است. لذا خواهشمند است با مطالعه توضیحات هر فرم نسبت به تکمیل و ارسال آن به کارشناس معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه اقدام نمائید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز کارآفرینی تماس حاصل فرمایید.

کاربرگ شماره 1  (تکمیل تمام اطلاعات این فرم برای متقضایان استقرار در مرکز کارآفرینی و نوآوری الزامی است. (گام نخست)) 

فایل ارائه (در صورت دعوت به کمیته جذب، فایل ارائه خود را در قالب این فرمت تهیه نمائید)

فرم َشماره 1 *اطلاعات متقاضیان استقرار*   (تکمیل تمام اطلاعات این فرم فقط برای تیم هایی که پس از ارائه حضوری برای استقرار در مرکز کارآفرینی و نوآوری پذیرفته شده اند الزامی است)

فرم شماره 2 *اطلاعات متقاضیان استقرار  (تکمیل اطلاعات این فرم فقط برای تیم هایی که پس از ارائه حضوری برای استقرار در مرکز کارآفرینی و نوآوری پذیرفته شده اند الزامی است)