معرفی واحد پذیرش و ارزیابی


مرکز کارآفرینی و اشتغال دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان یکی از نهادهای فعال و کلیدی شکل دهنده به  اکوسیستم نوآوری این دانشگاه، در راستای اجرای بخشی از ماموریت خویش (مدیریت نظام مند، ترویج و اشاعه تفکر و روحیه کارآفرینی و توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه در عرصه کارآفرینی) تلاش دارد تا با حمایت از تیم‌های دانشجویی، آنان را در فرایند شکل دهی به کسب‌وکارشان در عرصه علوم انسانی و اجتماعی یاری نماید. این تیم ها پس از ارائه طرح ها و ایده های خود در کارگروه دانشگاه، برگزیده و جهت بهبود و تجاری سازی ایده خود در مرکز مستقر میشوند. همچنین دانشجویان دارای شرکت میتوانند جهت گسترش ایده ها و فضای کسب و کار خود پس از ارائه درخواست و تایید کارگروه در مرکز مستقر شوند. بدین منظور دستورالعملی برای شفاف سازی فرایند بررسی، پذیرش و ارایه خدمت به تیم‌های دانشجویی در این مرکز تهیه شده است. لازم به ذکر است که حمایت‌های ارایه شده از سوی این مرکز به صورت بلاعوض بوده و مرکز در قبال آن حق مالکیتی برای خود مطالبه نمی کند.