با کارآفرینان موفق

۵ تله که باید به‌‌عنوان یک رهبر از آن دوری کنید!

۵ تله که باید به‌‌عنوان یک رهبر از آن دوری کنید!

یک ضرب‌المثل قدیمی وجود دارد: “هرچه بیشتر رشد کنید، شوخی‌هایتان (از نظر اطرافیانتان) خنده‌دارتر است!” در واقع شوخی‌های‌ شما نیست که میزان قدرت شما را مشخص می‌کند؛ بلکه ادراکات، قضاوت‌ها و رفتار شما، میزان قدرت شما را مشخص می‌کند. چیزی که کمتر به آن اشاره می‌شود این است که قدرت شما فقط شما را تغییر نمی‌دهد بلکه قدرت، اطرافیانتان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ادامه مطلب