ارسال پیشنهاد

مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه علامه طباطبائی از دانشجویان، اساتید و صاحب نظران عرصه کارآفرینی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی دعوت به عمل می آورد که با در میان گذاشتن نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود با کارشناسان و مدیریت این مرکز، ایشان را در رسیدن به اهداف خود که همانا ایجاد فرصت کارآفرینی و اشتغال برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های علوم انسانی و اجتماعی است، یاری رسانند.

آدرس ایمیل: karafarini.allameh@gmail.com
شماره های تماس: 02148392651