معرفی تیم های مستقر در مرکز کارآفرینی

مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی در راستای ماموریت خود برای حمایت از ایده ها و طرح های کسب و کار در حوزه علوم انسانی و اجتماعی امکاناتی از جمله (فضای استقرار و تیم سازی، اتاق جلسات، اینترنت، ملزومات اداری، خدمات مشاوره ای و آموزشی) را به صورت رایگان در اختیار تیم ها قرار می دهد. پذیرش استقرار در مرکز منوط به طی شدن یکی از این دو مسیر است:

  • کسب رتبه اول تا سوم در رویدادهای مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی از جمله رویداد چکاوک که به طور سالانه برگزار می شود
  • پذیرش طرح توسط مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی بر مبنای طی کردن فرآیند پذیرش و استقرار در این مرکز که شامل مراحل زیر می باشد:

1: تکمیل فرم کاربرگ پذیرش،
2:  ارائه فرم تکمیل شده به مرکز،
3: کارشناسی اولیه طرح ها،
4: پرزنت طرح برای مدیران مراکز کارآفرینی و هدایت شغلی و مرکز رشد واحدهای علم و فناوری علوم انسانی و اجتماعی


در ادامه به معرفی تیم هایی که به منظور پرورش ایده و توسعه کسب و کار در مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه علامه طباطبائی مستقر بودند پرداخته می شود:

تیم لینیا

تیم کتاب شو

تیم باس پلاس