فرصت همکاری آموزشی و مشاوره ای

مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی در راستای ماموریت آموزش صحیح و هدفمند کارآفرینی به دانشجویان و دانش آموختگان رشته های علوم انسانی و اجتماعی از اساتید و صاحب نظران مجرب در عرصه کارآفرینی و اشتغال جهت همکاری در زمینه آموزش و مشاوره دعوت بعمل می آورد. علاقمندان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نموده و سپس با کارشناسان مرکز تماس حاصل نمایند. رزومه ارسالی باید حاوی اطلاعات ذیل باشد:

  • مشخصات فردی
  • سابقه کار
  • شرح وظایف
  • نام سازمان/موسسه
  • مدت زمان همکاری
  • زمینه های آموزشی و مشاوره ای
  • زمینه های علاقه مندی

آدرس ایمیل مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی: Karafarini.allameh@gmail.com

شماره تماس: 02148392651