کارگاه های آموزشی

مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه در راستای ماموریت خود برای آموزش درست مفاهیم کارآفرینی و کمک به دانشجویان رشته های تحصیلی علوم انسانی و اجتماعی برای راه اندازی کسب و کار موفق در این حوزه، در هر ترم تحصیلی اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی عمومی و تخصصی می نماید. در این جا به معرفی کارگاه های آموزشی این مرکز شامل اهداف برگزاری، سرفصل ها، اساتید و ... می پردازیم:

معرفی کارگاه آموزشی 24 گام راه اندازی کسب و کار

معرفی کارگاه آموزشی تعیین مسیر شغلی بر مبنای آزمون های شخصیت شناسی