ماموریت مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی

این مرکز از یک سو وظیفه مدیریت نظام مند، ترویج، اشاعه و نهادینه کردن تفکر و فرهنگ کارآفرینی در بین اساتید، دانشجویان، مدیران و کارکنان دانشگاه را داشته و  سوی دیگر می کوشد ضمن کشف فرصتهای شغلی موجود در بازار، به توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه در فرایند استخدام در بنگاه های اقتصادی کشور کمک نماید. این مرکز  همچنین می کوشد تا با ارایه آموزش‌های لازم  به پرورش دانش­آموختگانی ماهر، خلاق و پایبند به اصول اخلاقی و پذیرای مسئولیت‌های اجتماعی جهت ایجاد، راه­اندازی  و توسعه کسب و کار و نظریه های جدید در ایران در حوزه علوم انسانی و اجتماعی کمک نماید.

login