اطلاعیه های اشتغال و کارورزی

جذب کارآموز در سازمان ملی بهره وری ایران

جذب کارآموز در سازمان ملی بهره وری ایران

سازمان ملی بهره وری ایران از میان دانشجویان رشته های مهندسی صنایع، اقتصاد (کلیه گرایش ها)، مدیریت (مالی، صنعتی، دولتی، بازرگانی، منابع انسانی و MBA)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، هنر (گرافیک) و ارتباطات (روزنامه نگاری، روابط عمومی و تبلیغات) اقدام به جذب کارآموز می نماید.

ادامه مطلب