رویدادها و اطلاعیه ها - آرشیو

جذب نیروی امریه

جذب نیروی امریه

معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی سربازانی که تاریخ اعزام آنها ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ باشد را به صورت سرباز امریۀ پژوهش‌یار جذب می‌کند.

ادامه مطلب