رویدادها و اطلاعیه ها - آرشیو

اطلاعیه کارآموزی

اطلاعیه کارآموزی

فرصت کارآموزی برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های علوم انسانی در شرکت توسعه فناوری سپهر کیان، مستقر در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه

ادامه مطلب