رویدادها و اطلاعیه ها - آرشیو

اطلاعیه استخدام (شماره 13)

اطلاعیه استخدام (شماره 13)

استخدام دانش آموختگان متعهد، مومن و معتقد رشته های تحصیلی علوم انسانی و اجتماعی در سازمان عقیدتی و سیاسی وزارت دفاع// ویژه آقایان

ادامه مطلب