آگهی جذب نیروی متخصص و با مهارت

تعداد بازدید:۹۵
آگهی جذب نیروی متخصص و با مهارت

آگهی جذب

شرکت محصولات غذایی نویدکاران در نظر دارد از میان دانشجویان برگزیده و ممتاز ترم اخر دانشگاه علامه طباطبائی در رشته های حسابداری و مدیریت منابع انسانی نیروی کار جذب نماید.

لذا دانشجویان محترم میتوانند در صورت تمایل جهت انجام مصاحبه، رزومه و مشخصات خود را به آدرس ایمیل مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه علامه طباطبائی ارسال نمایند.

*توجه ظرفیت جذب محدود بود و جذب نیرو طبق اولیوت بندی صورت خواهد گرفت.

ایمیل مرکز کارآفرینی : Karafarini.allameh@gmail.com