مرکز نوآوری دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

این مرکز با مساحت داخلی حدود 588 مترمربع در داخل دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی واقع شده است. داخل سالن فضاهای شفاف و شیشه ای به صورت اختصاصی به اجاره داده می شود و بخش هایی نیز به صورت کرایه صندلی اختصاصی پیش بینی شده و فضاهایی نیز به عنوان سالن یا اتاق های جلسات، اتاق استودیوی تولید محتوای صوتی و تصویری به صورت مشاعی قرار گرفته است.
آدرس: تهران - سعادت آباد - خیابان علامه طباطبائی جنوبی - نبش خیابان 24 غربی - پلاک 84 - دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی