لینیا

نام تیم: لینیا

تیم لینیا با ایده ایجاد یک پلتفرم در قالب بازی برای کشف استعداد دانش اموزان و پایش آنها در رویداد چکاوک (آذر ماه 1396) مقام سوم را کسب کرد. به همین دلیل مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی به منظور حمایت از ایشان بدون طی کردن روند معمول پذیرش با استقرار تیم ایشان در این مرکز موافقت نمود. 


آدرس ایمیل نماینده تیم: Lashgari.mjd@gmail.com