معرفی کارگاه تعیین مسیر شغلی

موضوع این کارگاه آموزشی که به طور مستمر هر ترم در همه دانشکده های دانشگاه به طور مجزا برگزار می شود، برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای آزمون های شخصیت شناسی چون  MBTI، DISC  و هالند است. این کارگاه آموزشی راهنمای شرکت کنندگان در انتخاب مسیر شغلی متناسب با علائق و استعدادها و در نتیجه رضایت شغلی و افزایش کیفیت زندگی شغلی خواهد بود.

بررسی ها نشان داده است که شخصیت فرد می‌تواند نقش مهمی در انتخاب شغل و بطور کلی در زندگی حرفه‌ای او داشته باشد. بنابر اعتقاد هالند افرادی که خودشناسی بهتری دارند انتخاب های بهتری دارند. بنابراین نظر، انتخاب شغل و حرفه به نوع شخصیت فرد بستگی داشته و با طرز تلقی و گرایش فرد رابطه مستقیمی دارد. بر این اساس تناسب و سازگاری بین شخص و محیط را مطرح می کند که هرچه این تناسب و سازگاری بیشتر باشد، رضایت شغلی نیز بیشتر می باشد. بنابراین انسان باید با توجه به ویژگی های شخصیتی خود شغلی را برگزیند که برآورنده نیازهایش باشد.

 در این کارگاه انگیزشی موارد زیر ارائه می شود:

  • مفهوم مسیر و چهارراه شغلی،
  • معرفی آزمون های مختلف و کاربرد های آن در مراحل مختلف تغیین مسیر شغلی بیان
  • اجرای تست MBTI به صورت عملی اجرا و تفسیر آن توسط مدرس

دکتر کنعانی (مدرس برتر کارآفرینی کشور) علاوه بر موارد فوق به بررسی مسیر زندگی شغلی استیو جابز برای شرکت کنندگان می پردازد.