معرفی کارگاه 24 گام

در این کارگاه آموزشی، ۲۴ گام اصولی برای راه اندازی کسب و کار موفق آموزش داده می شود. مخاطبان این کارگاه صاحبان ایده و علاقمندان به کارآفرینی و همچنین متقاضیان استقرار در مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی و مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی هستند. در این کارگاه مفاهیمی چون شناخت مشتری، شایستگی رقابتی، خلق ارزش و بسیاری از مفاهیم ضروری در راه اندازی یک کسب و کار موفق توسط جناب آقای سعید روشنی "دانشجوی دکتری مدیریت فناوری و نوآوری دانشگاه علامه طباطبائی" آموزش داده می شود. به طور کلی سر فصل های این دوره شامل موارد زیر است که بر مبنای کتاب 24 گام راه اندازی کسب و کار بیل اولت ارائه می شود.

  • اصول شناسایی مشتریان
  • اصول شناسایی بازار
  • اصول طراحی محصول/خدمت
  • اصول کسب درآمد از محصول/خدمت
  • اصول اندازه گیری کسب و کار

شرکت در این کارگاه آموزشی به افراد زیر توصیه می شود:

  • افراد صاحب ایده که دغدغه ای برای راه اندازی کسب و کار دارند به منظور پرورش ایده
  • افراد صاحب کسب و کار به منظور یادگیری راهکارهای عملی جهت توسعه کسب و کار