دومین دوره رویداد تخصصی کارآفرینی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی چکاوک