• اطلاعیه های اشتغال و کارورزی


آزمون استخدام شرکت های خصوصی و دانش بنیان

آزمون استخدام شرکت های خصوصی و دانش بنیان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط، با بیش از 250 عنوان و هزاران موقعیت شغلی و با گستره ملی برگزار می گردد. هدف از برگزاری این آزمون هدایت شغلی داوطلبان به شغل های مناسب و تخصیص امکانات شغلی به افراد مستعد است.
این آزمون شامل ارزیابی 266 عنوان شغلی بوده که برای هر عنوان، چندین موقعیت شغلی در شرکتهای گوناگون وجود خواهد داشت. در این آزمون مشاغل مورد نیاز شرکت های خصوصی و دانش بنیان بر اساس حوزه شغلی به 8 دسته شغلی به شرح ذیل تقسیم شده است که داوطلبان می توانند مطابق علاقه و ظرفیتهای خود، مشاغل مورد نظر را حداکثر از دو دسته از هشت دسته شغلی انتخاب نمایند.

  • اجرایی و فنی
  • بهداشت، درمان و مراقبت
  • خدماتی، رفاهی و آموزشی
  • طراحی، رسانه ای، بازاریابی و فروش
  • فن آوری اطلاعات
  • کارشناسی و مهندسی
  • مالی، حقوقی و اداری
  • مدیریتی

تقویم زمانی برگزاری آزمون:


 مفاد آزمون:


مبلغ مصوب برای انتخاب از اولین دسته شغلی 570,000 ریال در ازای یک دسته شغلی می باشد. داوطلب قادر است یک دسته شغلی دیگر را نیز اضافه نماید و در آن دسته نیز حداکثر پنج شغل را انتخاب کند. در این صورت، می بایست مبلغ 375,000  ریال دیگر را نیز پرداخت نماید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عناوین و تعاریف مشاغل، شرایط ثبت نام و منابع، دفترچه راهنمای آزمون را مطالعه نموده و به سایت https://inre.ir/ مراجعه فرمایید.

 

 

تاریخ درج خبر: 1396/06/14  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٢٦  -  شماره خبر: ٤٠٩٩  -  تعداد بازدید: 706


خروج