• رویدادهای مرکز


گزارش کارگاه اصول کسب و کار و طراحی جریان درآمدی

اولین جلسه کارگاه آموزشی اصول کسب و کار و طراحی جریان درآمدی در تاریخ 13 اردیبهشت 96، ساعت 13:30 الی 17:30 در دانشکده مدیریت (کلاس 313) برگزار شد.

در این جلسه 18 نفر از دانشجویان از جمله 7 نفر از اعضای تیم های دانشجویی مستقر در مرکز کارآفرینی حضور داشتند.

مدرس دوره (جناب آقای روشنی) به تدریس مباحث کاربردی برای راه اندازی و توسعه کسب و کار از جمله شناسایی بازار، طراحی پروفایل کاربر نهایی، ارزش پیشنهادی، شایستگی محوری، تغییر رفتار مصرف، افزایش کاربر، مزیت رقابتی، شناسایی رقبا، تعریف مشتری و طراحی مدل کسب و کار پرداختند.

لازم به ذکر است که جلسه دوم این کارگاه در تاریخ 20 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

تاریخ درج خبر: 1396/02/16  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٣٤  -  شماره خبر: ٣٣٣٦  -  تعداد بازدید: 237


خروج