• اطلاعیه های اشتغال و کارورزی


اطلاعیه استخدام (شماره 9)

شماره تماس مرکز کارآفرینی: 3 و 48392651

تاریخ درج خبر: 1396/07/02  -  ساعت درج خبر: ١٢:٢٩  -  شماره خبر: ٤٢٢٧  -  تعداد بازدید: 550


خروج