• اطلاعیه های اشتغال و کارورزی


اطلاعیه استخدام (شماره 8)

 

شماره تماس مرکز جهت کسب اطلاعات بیشتر: 48392651 و 48392653

تاریخ درج خبر: 1396/06/29  -  ساعت درج خبر: ٠٧:١١  -  شماره خبر: ٤١٩٧  -  تعداد بازدید: 475


خروج