• هدایت شغلی- مشاغل حوزه علوم انسانی

در راستای اجرای طرح مهارت افزایی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی به منظور توانمند‌سازی و آماده ساختن دانشجویان جهت ورود به بازار کار و افزایش سطح مهارت‌های تخصصی آنان، اطلاعات مربوط اطلاعات مربوط به معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه، مشاغل مرتبط با هر رشته تحصیلی و مهارت های لازم برای ورود به بازار کار به تفکیک هر دانشکده ارائه می گردد. لازم به ذکر است که مشاغل و مهارت های مرتبط به صورت دوره ای بازنگری شده و به روزرسانی می شود.