کتاب راه اندازی کسب و کار: 24 گام برای موفقیت کسب و کارهای نوپا
Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup 1st Edition

این کتاب به صورت نظام مند به ارائه گام های عملیاتی برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا (از مرحله ایده پردازی تا رساندن محصول یا خدمت جدید به بازار) پرداخته است. نویسنده این کتاب آقای بیل اولت استاد کارآفرینی دانشگاه ام آی تی است. این کتاب حاصل بیست سال تجربه و مشاوره او به کارآفرینان و کسب و کارهای نوپاست. ارائه مثال های متنوع از ایده ها و کسب و کارهای مختلف به یادگیری بهتر مفاهیم و درک عمیق هر یک از مراحل کمک می کند. این کتاب نیز به زبان فارسی ترجمه شده است:

نویسنده: بیل اولت
مترجم: سعید روشنی- نفیسه رضایی نیک
تاریخ انتشار: اردیبهشت 94-چاپ دوم، بهار95