کتاب نوپای ناب
The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation
 to Create Radically Successful Businesses

این کتاب توسط اریک ریس (نویسنده و مشاور راه اندازی کسب و کارهای جدید) تالیف شده است. وی در این کتاب رویکرد مرسوم به کارآفرینی را به چالش کشیده و تلاش کرده است با معرفی رویکرد نوپای ناب، گامی در جهت ارتقای احتمال موفقیت کسب‌وکارهای نوپا بردارد. کتاب حاضر که  پرفروش‌ترین کتاب سال 2013 آمازون در حوزه‌ی کارآفرینی بوده و جزو لیست پرفروش‌ترین‌های نیویورک تایمز قرار دارد، در سه بخش با عنوان‌های «چشم‌انداز»، «هدایت» و «شتاب» و سیزده فصل تدوین شده است. این کتاب نیز به زبان فارسی ترجمه شده است:

نویسنده: اریک ریز

مترجم: محمدجواد احمدپور

انتشارات: ستکا

تاریخ انتشار: اسفند 1392