• معرفی کتب

"به نام خدا"

در این بخش قصد داریم به معرفی کتب ارزشمند، کاربردی و به روز حوزه کارآفرینی بپردازیم:

کتاب طراحی ارزش پیشنهادی

کتاب نوپای ناب

کتاب 24 گام اساسی راه اندازی کسب و کار

کتاب حقوق استارت آپ ها