• تاریخچه


مرکز کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبائی در خردادماه 1383 با مجوز رسمی از وزرات فرهنگ و آموزش عالی آن زمان بنیان نهاده شد و در مهرماه همان سال با سه بخش آموزش ، پژوهش و ترویج کار خود را با ریاست جناب آقای سالمی آغاز نمود. در سال 1384 این مسئولیت به جناب آقای دکتر صحت و در سال 1388 به جناب آقای دکتر حسین پور واگذار گردید. در این سالها تلاش های زیادی برای انجام فعالیت در سه حوزه یاد شده صورت گرفت. از جمله این فعالیتها می توان برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی کارآفرینی، دوره های آموزشی تخصصی مهارت های کسب و کار، بازدیدهای علمی از محیط های فعالیت کارآفرینان، برگزاری جشنواره های کسب و کار، نشست با کارآفرینان برتر، شرکت در برنامه های مربوط به کارآفرینی در سایر دانشگاه ها و استان ها، انتشار نشریه و حمایت از طرح ها و ایده های کسب و کار دانشجویی را نام برد. در این سالها اداره امور مرکز با فراز و نشیب هایی ازجمله جابجایی های مکان و تغییرات مدیریتی همراه بود و تلاشهای زیادی برای تثبیت ساختار مرکز صورت گرفت. در سال1392 این مرکز به ریاست جناب آقای دکتر سلیمی بجستانی به دهکده المپیک انتقال یافت و برنامه های آموزشی و ترویجی از جمله بازارچه کارآفرینی، طرح نشاط دانشجویی اجرا و مورد استقبال قرار گرفت. در اوایل سال 1393 این مرکز به چهار راه لشکر منتقل و در پردیس نیمه حضوری سابق مستقر شد. فاصله این مرکز از دانشکده ها و سختی دسترسی دانشجویان مقداری موجبات افول فعالیتها را به دنبال داشت تا اینکه در سال 1394 به همت  جناب آقای دکتر حسین پور به دهکده المپیک انتقال یافت و ریاست آن به جناب آقای دکتر ذکیانی واگذار گردید. اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی با رویکرد ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان و حمایت از ایده های کسب و کار از سر گرفته شد. سپس در اوایل سال 1395 مدیریت امور مرکز به جناب آقای دکتر گودرزی واگذار گردید. در حال حاضر مرکز کارآفرینی با چهار بخش آموزش و ترویج، پذیرش و ارزیابی، پژوهش و مشاوره و اشتغال و فرصتهای شغلی با رویکرد توانمندسازی دانشجویان برای ورود به بازار کار، مهارت افزایی و شناسایی و حمایت افراد مستعد کارآفرینی به فعالیت خود ادامه می دهد.