• صفحه اخبار رویدادها


هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی (رینوتکس)

نمایشگاه رینوتکس بزرگترین گردهمایی فناوران کشور.

اهداف برگزاری : 

  • تجاری سازی فناوری

  • بسترسازی برای تکمیل چرخه ی علم تا فناوری و فناوری تا کسب و کار

  • شناسایی و معرفی نوآوریها و اختراعات فناورانه و طرحها و ایده ها ی دانش محور

  • معرفی توانمندیهای پژوهشی و فناوری و بسترسازی برای کاربردی کردن آنها

  • ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و فناوران با بخشهای مختلف اقتصادی و اجرایی

  • گسترش همکاری های فناورانه منطقه ای، ملی و بین المللی

  • ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای نخبگان علمی و فناوری و شکل گیری شرکت های دانش بنیان

  • جذب سرمایه گذاری( داخلی و خارجی) برای فرصت های سرمایه گذاری دانش بنیان 

  • افزایش صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان

تاریخ درج خبر: 1399/07/12  -  ساعت درج خبر: ١٣:٥٠  -  شماره خبر: ١٣٠١٩  -  تعداد بازدید: 50


خروج