• صفحه اخبار رویدادها


استخدام در بانک تجارت

بانک تجارت در نظر دارد به منظور تکمیل کادر تخصصی بر اساس ضوابط، آئین نامه  و مقررات استخدامی بانک، تعداد محدودی نیرو از متقاضیان آقا و خانم واجد شرایط فارغ التحصیل دوره روزانه در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته و گرایش‌های مورد نیاز پس از کسب موفقیت در مصاحبه تخصصی، آزمون روان ‌شناختی، گزینش و معاینات پزشکی با انعقاد قرارداد کار با مدت معین و بیمه درمان و صندوق بازنشتگی سازمان تامین اجتماعی استخدام نماید. افراد واجد شرایط با شماره تماس ۶۶۴۸۳۴۷۷ دایره امور جذب و استخدام بانک تجارت تماس حاصل نمایند. 

تاریخ درج خبر: 1399/06/02  -  ساعت درج خبر: ٠٨:١١  -  شماره خبر: ١٢٦٧٦  -  تعداد بازدید: 150


خروج