• رویدادهای مرکز


گزارش برگزاری مراسم تقدیر از عوامل اجرایی جشنواره فرصت های شغلی روشنای 98

جشنواره سالانه فرصت های شغلی روشنا و مسابقه سخنران حرفه ای در اردیبهشت 1398 با همکاری تیمی از دانشجویان دانشگاه برگزار گردید. از این رو از اعضای تیم اجرایی این رویداد که در برگزاری جشنواره همکاری داشتند، در روز یکشنبه مورخ 15 اردیبهشت 1398 در سالن شورای دانشکده مدیریت و حسابداری تقدیر به عمل آمد. در این مراسم سرکار خانم دکتر الفت (رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری)، جناب آقای دکتر حقیقی کفاش  (معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری)، جناب آقای دکتر رئیسی(معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری) و جناب آقای دکتر گودرزی (رئیس مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی) حضور داشتند.

در این مراسم دکتر گودرزی ضمن تقدیر و تشکر از دانشجویان، سخنانی درباره انتظارات از ایشان جهت ادامه تلاش برای بهبود و توسعه همکاری ها، ارتباط مستمر با صنعت و پیگیری همکاری با شرکت ها و ایده پردازی و تفکر خلاقانه در برگزاری رویدادهای آینده ارائه نمودند. در ادامه دکتر الفت و دکتر حقیقی کفاش با تاکید بر لزوم ایده پردازی و نوآوری در برگزاری رویدادهای آتی به تاثیر همکاری های تیمی در رشد شخصیتی دانشجویان و لزوم این همکاری ها در کنار آموزش و پژوهش تاکید نمودند. سپس فرصتی به اعضای تیم اجرایی برای بیان نظرات و پیشنهادات ایشان داده شد.

در انتها ضمن تقدیر از عوامل اجرایی،توسط مسئولین دانشکده مدیریت و حسابداری از دکتر گوردزی نیز به عنوان مدیر اجرایی برگزاری رویدادهای فوق تقدیر به عمل آمد.

 

تاریخ درج خبر: 1398/02/21  -  ساعت درج خبر: ١٢:٣٤  -  شماره خبر: ٨٨١٠  -  تعداد بازدید: 198


خروج