• رویدادهای مرکز


کارگاه های آموزشی ویژه ششمین جشنواره فرصت های شغلی روشنا

کارگاه های آموزشی ویژه جشنواره فرصت های شغلی روشنا در اردیبهشت 1398 در سالن شورای دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار گردید که در مجموع 95 نفر در این کارگاه ها شرکت داشتند.

تاریخ درج خبر: 1398/02/21  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٠٨  -  شماره خبر: ٨٨٠٠  -  تعداد بازدید: 263


خروج