• رویدادهای مرکز


کارگاه های آموزشی ویژه پنجمین جشنواره روشنا

کارگاه های آموزشی ویژه جشنواره فرصت های شغلی روشنا در اردیبهشت 1397 در سالن شورای دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار گردید که در مجموع 120 نفر در این کارگاه ها شرکت داشتند.

تاریخ درج خبر: 1397/02/24  -  ساعت درج خبر: ١٠:٠١  -  شماره خبر: ٦١٣٠  -  تعداد بازدید: 322


خروج