• رویدادهای مرکز


گزارش نشست رویکردهای نوین آموزش کارآفرینی

نشست تخصصی رویکردهای نوین آموزش کارآفرینی با حضور پروفسور فرهود کافی با هدف انتقال تجربیات 35 ساله ایشان در زمینه کارآفرینی و مدیریت در روز شنبه مورخ 5 اسفند در دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار گردید. در این نشست جناب آقای پرفسور فرهود کافی در خصوص موضوعاتی چون ابهامات  مسیر کارآفرینی، ضرورت آموزش کارآفرینی مبتنی بر اکوسیستم حاکم بر محیط، لزوم عدم تقلید از سیستم های دیگر، ضرورت حمایت سیاست های دولت از نیازهای کارآفرینان، لزوم هماهنگی همه فعالیت ها برای رسیدن به سطح مطلوبی از فعالیت های اقتصادی و تغییرات اجتماعی مورد نیاز در جهت رسیدن به یک عملکرد پایدار و... بیان نمودند. در پایان جلسه ایشان به سوالات اساتید و دانشجویان پاسخ دادند.

تاریخ درج خبر: 1396/12/05  -  ساعت درج خبر: ١٥:١٣  -  شماره خبر: ٥٦٠٠  -  تعداد بازدید: 347


خروج