• رویدادهای مرکز


دعوت به همکاری

با سلام و احترام 
بدینوسیله از تمامی نیروهای شاغل در آموزش و پرورش ( رسمی، پیمانی، قراردادی و ...) و سایر افراد ( نیروهای آزاد ، دانشجویان ترم آخر  و...)
متقاضی همکاری در اجرای برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی  به عنوان آزماینده آمادگی تحصیلی ( رشته های روان شناسی ، علوم تربیتی، مشاوره ) و مراقب سلامت ( رشته های علوم تجربی، پرستاری، مامایی مراقب سلامت و خانواده ، بهداشت خانواده و محیط و ...) در پایگاه های اولیه ( نوبت صبح و عصر ) دعوت بعمل می آید تا طی امروز به اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران  (واحدسنجش) مراجعه یا با شماره تماس 02144067183 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ درج خبر: 1399/04/24  -  ساعت درج خبر: ١٣:٠٣  -  شماره خبر: ١٢٥٢٢  -  تعداد بازدید: 196


خروج