• رویدادهای مرکز


جذب نیروی پاره‌وقت

بدین وسیله به استحضار می‌رساند گروه حسابداری و علوم مالی در پژوهشگاه نیرو در نظر دارد برای پیش برد پروژه های خود، از دانش آموختگان رشته حسابداری به صورت پاره‌وقت استفاده نماید. دانش آموختگان مقطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد که هنوز تعهد استخدامی ندارند در اولویت خواهند بود. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت این گروه پژوهشی به آدرس  nri.ac.ir/exchange بخش دعوت به همکاری درخواست خود را ارسال فرمایید.

تاریخ درج خبر: 1399/03/24  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٤٢  -  شماره خبر: ١٢٢٣٣  -  تعداد بازدید: 99


خروج