• رویدادهای مرکز


همه مشاغل مهم هستند، اما بعضی مشاغل مهم ترند!

‌💢 همه مشاغل مهم هستند، اما بعضی مشاغل مهم ترند!
 
👈 بهزاد ابوالعلایی
 
این عنوان را از کتاب خواندنی قلعه حیوانات اثر جورج اورول به امانت گرفته ام آنجا که می نویسد:
 "همه انسان ها برابرند اما بعضی ها برابرترند"!!
مشاغل کلیدی مشاغلی هستند که شکست و یا پیروزی سازمان را رقم می زنند. آنها تعیین کننده و تغییر دهنده سرنوشت بازی هستند. می گویند حدود 20 درصد از مشاغل سازمان را می توان شغل کلیدی محسوب کرد. این 20 در صد است که تکلیف 80 درصد عملکرد سازمان را روشن می کند.
 
✅یکی از اجزاء نظام های پرداخت حقوق و مزایا، پرداخت بر اساس "ارزش شغل" است. به این ترتیب که باید ابتدا مشاغل را از نظر اهمیتی که برای سازمان دارند و ارزشی که برای ذینفعان سازمان تولید می کنند ارزیابی و سپس طبقه بندی کنیم تا بتوانیم به مشاغل کلیدی (و شاغلین آنها)حقوق و مزایای بیشتر و جذاب تری بپردازیم.
 
⭕️من معیارهای زیر را برای شناسائی مشاغل کلیدی و ارزیابی و ارزش گذاری آنها پیشنهاد می کنم:
 
شغل کلیدی شغلی است که :
👈با ماموریت اصلی سازمان ارتباط نزدیک دارد.
👈برای سازمان سود و درآمد تولید می کند.
👈در ارتباط مستقیم با مشتری و بازار و سهم بازار قرار دارد.
👈تامین نیروی انسانی شایسته برای آن، آسان و ارزان نیست.
👈انجام آن نیاز به سطوح بالائی از دانش و مهارت دارد.
👈در آن، تصمیمات پیچیده و مهم گرفته می شود.
 
👈روی سایر مشاغل سازمان اثرگذار است.
👈غیبت شاغل آن به سرعت احساس می شود.
👈با اطلاعات محرمانه و با ارزش سر و کار دارد.
👈در زنجیره تولید ارزش قرار دارد و برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد می کند.
👈به راحتی و ارزانی قابل پیمان سپاری نیست.
👈اشتباهات و ابتکارات در آن، آثار عمیق و بلند مدت بر سازمان دارد.
👈پیچیده است و متغیرهای زیاد و پرتعدادی بر آن موثر است.
👈حفظ و نگهداشت کارکنان شایسته آن، آسان نیست.
 
🔚به خاطر داشته باشیم که این مشاغل را نباید فقط در سطوح بالای سلسله مراتب سازمان و در میان مشاغل مدیریتی جستجو و پیدا کنیم، برخی شغل های ظاهرا کم اهمیت و غیر مدیریتی گاهی و در بعضی شرایط ، تعیین کننده و به شدت اثر گذار هستند.
 
✏️ کانال گفتمان مدیریت 

تاریخ درج خبر: 1399/03/17  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٣٠  -  شماره خبر: ١٢١٥٦  -  تعداد بازدید: 158


خروج