• اطلاعیه های اشتغال و کارورزی


اطلاعیه استخدام (شماره 11)

 

 

شماره تماس مرکز کارآفرینی: 48392651 و 48392653

تاریخ درج خبر: 1396/07/22  -  ساعت درج خبر: ١٠:١٧  -  شماره خبر: ٤٣٦٢  -  تعداد بازدید: 743


خروج