• اطلاعیه های اشتغال و کارورزی


فرصت امریه سربازی
جذب سرباز به صورت امریه در سازمان فضایی ایران
 ١١:١٠ - 1397/04/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه استخدام (شماره 22)
فرصت همکاری در کادر آموزشی موزه علم و فناوری برای دانشجویان رشته های علوم انسانی
 ٠٨:٥٥ - 1397/04/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه کارآموزی
فرصت کارآموزی برای دانشجویان رشته های مدیریت، علم اطلاعات و دانش شناسی و علوم کامپیوتر
 ٠٨:٢٣ - 1397/04/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه کارآموزی
فرصت کارآموزی برای اکثر رشته های علوم انسانی و اجتماعی در یک شرکت خودروسازی معتبر
 ٠٩:١٥ - 1397/03/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه استخدام (شماره 21)
فرصت شغلی برای دانشجویان رشته های تحصیلی مدیریت و حقوق
 ٠٨:٥٣ - 1397/03/07 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>