• صفحه اخبار رویدادها


نخستین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه (سربازان)

 

تاریخ درج خبر: 1396/10/10  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٢٢  -  شماره خبر: ٥١٠٣  -  تعداد بازدید: 149


خروج