• رویدادهای مرکز


فراخوان شرکت در نمایشگاه کار ایران

مقدمه:

امروزه کشورهای توسعه یافته بر ارتباط مستقیم کارجو و کارفرما، دانشگاه ها و بنگاه های کسب و کار تمرکز کرده و سعی در ایجاد ارتباط دو سویه بین این عوامل دارند. رفع عواملی که مانع اشتغال کارجویان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی می شود از یک سو و نبود بستری مناسب برای تقابل مستقیم کارفرمایان و کارجویان از سوی دیگر، مجموعه ای برخاسته از دانشگاه صنعتی شریف را بر آن داشت تا با برگزاری "نمایشگاه کار" فضای مناسبی را برای کارجویان و کارفرمایان فراهم کرده و با پاسخ گویی به این نیاز مهم در رشد و پویایی بازار کار و جامعه ی جوان کشور نقش داشته باشد. نمایشگاه کار و کارگاه های تخصصی آن یک رویداد چندوجهی است که بازدیدکنندگان و بنگاه های حرفه ای شرکت کننده را در یک محیط پویا تشویق به ایجاد ارتباط حرفه ای جدید می کند. این نمایشگاه با توجه به احاطه ای که بر روند جستجوی تمامی نوع موقعیت های شغلی (اعم از مشاغل تخصصی، خدمات کاریابی، توسعه حرفه ای، برنامه های آموزشی، آموزش های حرفه ای، مشاغل آزاد و خدمات کارآفرینی)، یک رویداد برجسته در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه می باشد.

اهداف:

  • رویارویی مستقیم کارفرما و کارجو
  • تسهیل فرآیند جذب و استخدام نیروی کار
  • معرفی فرصت های شغلی موجود در بازار کار
  • جذب نیروهای مناسب با انتظارات و مهارت های مورد نیاز کارفرمایان
  • معرفی کارفرمایان و کارآفرینان موفق جامعه
  • آشنایی با انتظارات و مهارت های مورد نیاز کارفرمایان

محل برگزاری: تهران، گیشا، بوستان گفتگو

زمان برگزاری: 3 الی 5 اسفند 1396

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاریخچه این نمایشگاه، آمار مربوط به سال گذشته، شرکت های حاضر در 8 دوره نمایشگاه کار و... به آدرس وب سایت نمایشگاه مراجعه نمایید.

تاریخ درج خبر: 1396/10/24  -  ساعت درج خبر: ١٧:٤٣  -  شماره خبر: ٥٢٤٣  -  تعداد بازدید: 904


خروج