• رویدادهای مرکز


گزارش کارگاه هفت خوان کارآفرینی

کارگاه آموزشی هفت خوان کارآفرینی در روز شنبه مورخ 9 اردیبهشت 1396 به عنوان یکی از برنامه های جنبی جشنواره فرصت های شغلی روشنا برگزار گردید.

 

مدرس دوره جناب آقای نخجوانی (مدیر عامل شرکت شاتل) محتوای آموزشی ارزشمندی را در ارتباط با چالش ها، بایدها و نبایدهای مسیر کارآفرینی ارائه نمودند که برای بهره برداری علاقمندان تقدیم می گردد:

Lecture

Good Ideas Are Not Enough

marketing skills handbook eng us

Route Map Full Version Updated 151212

 

تاریخ درج خبر: 1396/02/12  -  ساعت درج خبر: ١٤:٤٩  -  شماره خبر: ٣٣١٥  -  تعداد بازدید: 318


خروج