• رویدادهای مرکز


دومین جلسه کارگاه 24 گام راه اندازی کسب و کار

جلسه دوم کارگاه آموزشی 24 گام راه اندازی کسب و کار با هدف آموزش گام های اصولی و عملیاتی راه اندازی کسب و کار موفق در محل استقرار تیم های دانشجویی در مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی در تاریخ 20 اردیبهشت 1396 برگزار گردید.

در این دوره آموزشی دانشجویان متقاضی استقرار در مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی جهت پرورش ایده و یادگیری راهکارهای عملی جهت توسعه کسب و کار خود حضور داشتند.

پس از آموزش مفاهیمی چون شناسایی بازار، طراحی پروفایل کاربر نهایی، ارزش پیشنهادی، شایستگی محوری، تغییر رفتار مصرف، افزایش کاربر، مزیت رقابتی، شناسایی رقبا، تعریف مشتری و طراحی مدل کسب و کار توسط جناب آقای روشنی شرکت کنندگان با تشکیل تیم به طراحی مدل کسب و کار خود پرداختند.

تاریخ درج خبر: 1396/02/26  -  ساعت درج خبر: ١٠:١٢  -  شماره خبر: ٣٤٦٩  -  تعداد بازدید: 367


خروج